Kontakt

Telefoní seznam MěÚ Jistebnice

 

 

 telefon

 mobil

 e-mail

 Ing. Jiří Popelka, starosta města                             

 381 273 331         

 602 442 799          

 starosta@jistebnice.cz                    

 Mgr. Vladimír Mašek, místostarota města

 

775 232 821

 vm01@seznam.cz

 Ing. Jan Küblbeck, tajemník MěÚ Jistebnice

381 273 319

606 490 438

 obec@jistebnice.cz

 Marie Nováková, podatelna 

 38 1273 301 

 

 podatelna.ou@jistebnice.cz

 Ing. Iveta Plochová, hlavní účetní

381 273 572

 

 uctarna.ou@jistebnice.cz

 Bc. Lucie Tomečková, účetní

381 273 572

 

 tomeckova@jistebnice.cz

 Zuzana Kothajová, matrika

383 335 417

 

 mzdy.ou@jistebnice.cz

 Veronika Vostřáková, životní prostředí

387 967 045

606 505 458

 envi.ou@jistebnice.cz

 Radmila Jelínková, vedoucí stavebního úřadu

381 273 288

 

 stavebni.ou@jistebnice.cz

 Irena Loudová, stavební úřad

385 521 657

 

 loudová@jistebnice.cz

 Dagmar Nováková, městská knihovna

381 273 372

 

 knihovna@jistebnice.cz

 Miroslav Dušek, vedoucí pracovní skupiny

 

725 557 169

 udržba@jistebnice.cz