Kanalizace a ČOV
Harmonogram postupu prací
Situační výkresy stokové sítě kanalizace
ikona článkuVýstavba kanalizace a čistírny odpadních vod Jistebnice

od 1.7. do 6.10.2024 - úplná uzavírka ulic Táborská a Sedlecká, od 15.7. do 28.7. výkopové práce v ulicích Kostelní a Úvozní.

Z důvodu výměny vodovodního řadu užitkové vody v ulici Sedlecká neteče užitková voda - na hřbitově je voda na zalévání v přístavené cisterně.