Radnice informuje

Přehled místních poplatků v roce 2022

    Popis Sazba Splatnost
  Poplatek ze psů Rodinné domy za jednoho psa 100,00 Kč od 1.2. 2022 do 31.3. 2022
  za druhého a každého dalšího 200,00 Kč
  Bytové domy  se 4 nebo více jednotkami v Jistebnice za jednoho psa 600,00 Kč
  za druhého a každého dalšího 1 200,00 Kč
  Bytové domy  se 4 nebo více jednotkami v osadách za jednoho psa 300,00 Kč
  za druhého a každého dalšího 600,00 Kč
  ozv-c.-2-2020-o-mistnim-poplatku-ze-psu454862599.pdf
             
  Poplatek za odpad sazba poplatku za poplatníka

450,00 Kč

od 1.2.2022 do 31.8.2022
 
  ozv-c.-3-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf
             
  Ceník vodného a stočného - rok 2022
  cenik-vodneho-a-stocneho-2022.pdf
             
  Cena užitkové vody v Jistebnici - platná od 1.1.2021
  užitková voda, kde se nečerpá 300,- Kč + platná DPH/rok
  užitková voda, kde se čerpa 500,- Kč + platná DPH/rok
             
  Poplatek ze vstupného KD Jistebnice 600,00 Kč 15 dnů od skončení akce
  KD Božejovice, Orlov, Padařov 200,00 Kč
 
  ozv-c.-3-2020-o-mistnim-poplatku-ze-vstupneho.pdf
             
  Poplatky je možné platit i bezhotovostně na účet č. : 246272364/0300
  variabilní symbol k platbě získate na tel.: 381 273 301 nebo e-mail.: podatelna.ou@jistebnice.cz

,