Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a výroční zprávy