Úřední deska
společné území a stavební povolení studna ZD Skalka

OBJI/115/2023
METAB 3672/2023/OŽP/LPek


Pozvánka - valná hromada Honebního společenstva Makov

6.2.2023 od 20:00 v KD Vlásenice


Pozvánka - valná hromada honebního společenstva ORLOV

30.1.2023 od 18:00 v KD Orlov


Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita

Č. j. MZE-59640/2022-16212


Rozhodnutí společné povolení a povolení nakládání s vodami

OBJI/1161/2022
METAB 32914/2022/OŽP/NHla
S-Meta 55210/2022/NHla


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva - nedostatečně určitě indetifikovaní vlastníci


souhlas vodoprávního úřadu - vrty pro tep. čerpadlo Jistebnice

OBJI/879/2022
METAB 44581/2022/OŽP/nhla


Oznámení zahájení řízení změna stavby ČOV Jistebnice

OBJI/871/2022
METAB 44274/2022/OŽP/JJah


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Společenství obcí Čertovo břeno
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
Rozpočet-2022 Návrh
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 16.9.2021 v Jistebnici
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
aktualizace 2021 - výzva ÚZSVM - nedostatečně identifikování vlastníci
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn