Úřední deska
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ul. Kostelní před č.p. 97, Jistebnice

Č. j.: METAB 35105/2023/OD/JKoc
Č. j.: OBJI/710/2023


Výběrové řízení na prodej pozemku KN p.č. 774/6 k.ú. Zvěstonín

č. j. OBJI/680/2023


ikona článkuOZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 15.6. 2023 v Jistebnici
Oznámení záměru prodeje pozemků k.ú. Jistebnice
oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

OBJI/614/2023-4
přístavba a stavební úpravy stávající stavby


Zaverecny_ucet_2022-12 DSO Čertovo břemeno
Aukční vyhláška ÚZSVM

č. CTA/098A/2023
č. j. OBJI/610/2023


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Č. j.: OBJI/426/2023
Č. j.: RO-15/2023-308


Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita

Č. j. MZE-59640/2022-16212


Rozhodnutí společné povolení a povolení nakládání s vodami

OBJI/1161/2022
METAB 32914/2022/OŽP/NHla
S-Meta 55210/2022/NHla


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva - nedostatečně určitě indetifikovaní vlastníci


souhlas vodoprávního úřadu - vrty pro tep. čerpadlo Jistebnice

OBJI/879/2022
METAB 44581/2022/OŽP/nhla


Oznámení zahájení řízení změna stavby ČOV Jistebnice

OBJI/871/2022
METAB 44274/2022/OŽP/JJah


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Společenství obcí Čertovo břeno
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 16.9.2021 v Jistebnici
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
aktualizace 2021 - výzva ÚZSVM - nedostatečně identifikování vlastníci
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn