Úřední deska
Zahájení domapování BPEJ na parcelách KN 451/1, 453, 459 v k.ú. Cunkov

Č. j.: OBJI/1384/2023
Č. j.: SPU 477457/2023/Do
Spisová značka: SP10685/2023-505207


ikona článkuVeřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství obce za r. 2023

Č. j.: OBJI/1345/2023


Návrh rozpočtu na rok 2024
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Ke Smolíku, Koželužská, Spojovací, V Lipkách, Zahradní, Lipová, Sadová - výstavba ČOV, etapa 8

Č. j.: OBJI/1306/2023
Č. j.: METAB 66876/2023/OD/JKoc
Spisová značka: S-META 66754/2023/JKoc


ikona článkuPozvánka na závěrečné jednání - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Makov u Jistebnice

18. prosince 2023 - v KD Jistebnice


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Milevská

Č. j.: OBJI/1276/2023
Č. j.: METAB 66347/2023/OD/PJir
Spisová značka: S-META 65999/2023/PJir


Aukční vyhláška ÚZSVM - č. CTA/180A/2023

č. CTA/180A/2023
č. j. OBJI/1248/2023


Aukční vyhláška ÚZSVM - č. CTA/179A/2023

č. CTA/179A/2023
č. j. OBJI/1248/2023


ikona článkuÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aktualizace k 1.8.2023

Výzva - nedostatečně indetifikovaní vlastníci


Závěrečný účet 2022
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Č. j.: OBJI/426/2023
Č. j.: RO-15/2023-308


Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita

Č. j. MZE-59640/2022-16212


Rozhodnutí společné povolení a povolení nakládání s vodami

OBJI/1161/2022
METAB 32914/2022/OŽP/NHla
S-Meta 55210/2022/NHla


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Společenství obcí Čertovo břeno
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 16.9.2021 v Jistebnici
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
aktualizace 2021 - výzva ÚZSVM - nedostatečně identifikování vlastníci
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn