Úřední deska
Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL - o výjimce z ochranných podmínek vlka evropského a odstranění kříženců

Č. j.: OBJI/695/2024
Č. j.: KUJCK 63315/2024


Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Božejovice v Božejovicích
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
Výběrové řízení na prodej pozemku KN parc. č. 774/6 v k.ú. Zvěstonín, obec Jistebnice

Č. j.: OBJI/613/2024


Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce - provozované Městem Jistebnice
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce - provozované spol. ČEVAK a.s.
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024

Hromadný předpisný seznam čj. 886758/24/2200-11530-304688


Volby do EP - Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
ikona článkuOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Svoříž

Č. j.: OBJI/35/2024


ikona článkuOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - k.ú. Drahnětice

Č. j.: OBJI/33/2024


Závěrečný účet 2022
Rozhodnutí společné povolení a povolení nakládání s vodami

OBJI/1161/2022
METAB 32914/2022/OŽP/NHla
S-Meta 55210/2022/NHla


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Společenství obcí Čertovo břeno
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn