Úřední deska
ikona článkuOznámení zahájení řízení - ČOV Božejovice

OBJI/591/2022, METAB 30868/2022/OŽP/JJah


Oznámení -záměr pronájmu pozemků Třemešná
Veřejná vyhláška - vymezení zastavěného území Jistebnice
ikona článkuZahájení řízení Kabelizace NN, Jistebnice, Milevská, OBJI/483/2022-2
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (provozováno společností ČEVAK a.s.)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce (provozováno městem Jistebnice)
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
Rozpočet-2022 schválený
návrh rozpočtu 2022 DSO čertovo břemeno
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 9.12.2021 v Jistebnici
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
Rozpočet-2022 Návrh
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 11.11.2021 v Jistebnici
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
veřejná vyhláška MZE-49892_2021-16212.
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 16.9.2021 v Jistebnici
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
aktualizace 2021 - výzva ÚZSVM - nedostatečně identifikování vlastníci
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška -OOP
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn