Úřední deska
ikona článkuValná hromada Honebního společenstva Jistebnice

26.10.2022 od 18 hod. v klubovně Mysliveckého sdružení Vinice Jistebnice


Oznámení pokračování řízení rybník Ježek

OBJI/1024/2022
METAB 54006/2022/OŽP/LPek


Oznámení zahájení společného řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami

OBJI/1057/2022
METAB 55864/2022/OŽP/nhla


ikona článkuZápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jistebnice

23.9. a 24.9. 2022


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva - nedostatečně určitě indetifikovaní vlastníci


souhlas vodoprávního úřadu - vrty pro tep. čerpadlo Jistebnice

OBJI/879/2022
METAB 44581/2022/OŽP/nhla


Oznámení zahájení řízení změna stavby ČOV Jistebnice

OBJI/871/2022
METAB 44274/2022/OŽP/JJah


Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - Společenství obcí Čertovo břeno
Rozpočet-2022 schválený
návrh rozpočtu 2022 DSO čertovo břemeno
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 9.12.2021 v Jistebnici
zveřejnění záměru pronájmu pozemku k.ú. Jistebnice
příloha návrhu rozpočtu 2022
Rozpočet-2022 Návrh
aukční vyhláška ÚZSVM
oznámení - 12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 11.11.2021 v Jistebnici
oznámení - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
veřejná vyhláška MZE-49892_2021-16212.
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Jistebnice Tisová
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 16.9.2021 v Jistebnici
Oznámení - záměr prodeje pozemku kú Zvěstonín
oznámení - záměr prodeje pozemku kú Vlásenice
Státní pozemkový úřad - aktualizace BPEJ v k.ú. Cunkov
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - město Jistebnice
aktualizace 2021 - výzva ÚZSVM - nedostatečně identifikování vlastníci
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 8. a 9. 10. 2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
oznámení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jistebnice
oznámení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Jistebnice
schválený závěrečný účet města Jistebnice za rok 2020
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
veřejná vyhláška Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - k.ú. Makov u Jistebnice
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - příloha
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška -OOP
CETIM - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Úřední deska - archiv změn