Kultura
ikona článku

Křtiny hříbat

17. června 2023 od 15 hodin - Farma /Y Cunkov

Křtiny hříbat

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krtiny-hribat.jpg 123.6 Kb
ikona článku

Povídání Martiny Břeňové - Nový Zéland

10. června 2023 od 17 hodin - Nadějkov

Téměř po deseti letech znova setkáme s Martinou Břeňovou, která v letech 2012 a 2013 v Nadějkově vedla komunitní setkání k nové podobě farské zahrady a náměstí. V čajovně nám bude vyprávět o Novém Zélandu – nejmodřejších jezerech a nekonečných pastvinách, ale i o inspiraci v paliativní péči a sociálním podnikání.

O své cestě k protinožcům říká: „Na Novém Zélandu žijí už čtyři generace našeho rodu. Vláďa, bratr mého dědy, založil naši kiwi rodinu v padesátých letech a jeho cesta od Berounky do malého města poblíž Aucklandu byla bolestná, dlouhá, ale i inspirativní a radostná. Severní část Severního ostrova a jeho rodné Křivoklátsko spojují podobně smíšené lesy, a dokonce ulice Amalin Drive, pojmenovaná podle místní části nad hradem Křivoklát. Vláďa ji ze stesku po své domovině založil a dostal navždy do místních novozélandských map. Nový Zéland je zemí, kde jsou hory, prales i oceán a kde je v lidech silně zakořeněna filantropie a komunitní pospolitost. A také zemí, kde je paliativní péče jednou z nejlepších na světě. Protože moje rodina pomohla postavit místní hospic a podporuje jeho fungování, mohla jsem poznat jeho práci zblízka a zapojit se i jako dobrovolník. A objevila jsem díky tomu lidi, kteří naplňují své poslání se stejnou poctivostí a vášní, jako například domácí hospic Jordán v Táboře.“

 

Na kole z Lisabonu do Prahy

ikona článku

Divadelní představení - Krásná vzpomínka

Barokní dvůr Borotín - 25. července 2023 od 19:30 hod.

Divadelní představení - Krásná vzpomínka

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
krasna-vzpominka.png 756.2 Kb
ikona článku

Divadelní představení - Všechny báječný věci

Barokní dvůr Borotín - 14. srpna 2023 od 19:30 hod.

Divadelní představení - Všechny báječný věci

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vsechny-bajecny-veci.png 758 Kb
ikona článku

Helena SHOW 23

Barokní dvůr Borotín - 17. června 2023 od 20:30 hod.

Helena SHOW 23

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
helena-vondrackova.jpg 531.6 Kb
ikona článku

Tábor Superstar Brand - Jesus Christ Superstar

Vildův mlýn v Jistebnici - 27. června 2023 od 20 hod.

Tábor Superstar Brand - Jesus Christ Superstar

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jesus-plakat.jpg 454.6 Kb
ikona článku

Letní úterky ve Vildově mlýně

Letní úterky ve Vildově mlýně

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kultura-vm-23.jpg 1762.4 Kb
ikona článku

Luxus na dluh - recenze knihy

  Luxus na dluh?

recenze knihy

Dějinný úsek vymezený letopočty 1550 – 1650 patří k přelomovým. Čas postupně proměnil reálie renesance a manýrismu v rané baroko. Vývoj byl určován přijímáním podnětů ze záalpských zemí, ale Čechy, Moravu a Slezsko postihly události třicetileté války, které výrazně pozměnily mocenskou konstelaci. Nejvyšší vrstvou ve stavovské společnosti byla aristokracie – Rožmberkové, Švamberkové, Pernštejnové, Lobkowiczové, Slavatové, Smiřičtí, páni z Hradce – rody mimořádně bohaté, přesto je často sužoval nedostatek finančních prostředků, vždyť na reprezentativní vystupování i luxusní (s)potřebu si půjčovali a tím se stále více roztáčela dluhová spirála. Jak aristokraté vyrovnávali svoje finanční závazky? Co pro společenskou prestiž renesančních a barokních kavalírů znamenalo být dlužníkem? Kdo byli jejich věřitelé? Odpověď na tyto otázky nabízí kniha PhDr. Jaroslava Čechury s názvem Luxus na dluh?

Peníze - kopy grošů českých či míšeňských, rýnské a uherské zlaté, tolary i jiné dobové měny, jsou hlavním motivem devíti kapitol publikace. V chronologickém sledu je popsán proces jejich oběhu, počínaje oboustrannými transakcemi ve vztahu věřitel – dlužník od českých králů z rodů Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků k vyšší a nižší šlechtě, měšťanstvu i poddaným a ekonomickému propojení účastníků finančních obchodů. Nově objevená fakta korigují zažitý dojem o významných osobnostech českých a evropských dějin, vždyť Karel IV. mohl svoje mocenské cíle splňovat pouze pomocí úvěrů zejména od florentských bankéřů. Jeho synové a nástupci Václav IV. a Zikmund neustále trpěli nedostatkem financí, obdobně tomu bylo i u habsburských panovníků, s insolvencí měl problémy zejména Rudolf II., neboť umělecký mecenát (a nevydařený vpád pasovského vojska) nejen jeho stál mnoho peněz … Porovnáním aktiv a pasiv Petra Voka z Rožmberka jsou objektivně vyvrácena dříve tradovaná klišé o jeho neodpovědném hospodaření – dluhy zdědil i po svém starším bratrovi a bylo možné nalézt i pohledávky z doby před nástupem Viléma Voka jako rožmberského vladaře. Také Petrem Vokem uskutečněné vyplacení pasovských žoldnéřů autor přesně popisuje – polovinu transakce uhradila královská komora, tedy vlastně Rudolf II. Srovnává i vzájemné finanční styky obou mužů, neboť od věřiteli pronásledovaného Rožmberka (který i za nepříznivé ekonomické situace intabuloval v deskách zemských několik nově nabytých majetků) získal zadlužený císař panství Český Krumlov se závazkem případného převzetí části Rožmberkova dluhu! 

Autor metodicky postupuje i v případě ekonomických obtíží Švamberků, pánů z Hradce a náhledu do finanční situace Slavatů jako jejich nástupců ve vlastnictví hradeckého dominia. Komplexně analyzuje finanční koncepci Polyxeny z Lobkowicz (rozené z Pernštejna, provdané nejprve za Viléma Voka z Rožmberka) jako nabyvatelky konfiskovaných statků po Bílé Hoře a zároveň dlužnice (pohledávky splácel ještě její vnuk Ferdinand August) a také hospodaření Pernštejnů. Kapitola složená ze sedmi „sond“ do dluhů pánů erbu zubří hlavy je vrcholem – v ní podrobně popisuje ekonomické aktivity Viléma II. z Pernštejna a jeho potomků či příbuzných až po Vratislava Eusebia, jehož smrtí v bojích třicetileté války Pernštejnové v mužské linii vymřeli, ale rodové dluhy, byť částečně umořené prodejem veškerých moravských panství, trvaly téměř do konce 17. století.

Smiřičtí ze Smiřic vykazovali aktivní ekonomickou bilanci, což autor připisuje jejich důsledné protestantské střídmosti, neboť neměli zájem na okázalé rodové reprezentaci i neproduktivní spotřebě – šetřili, a tudíž disponovali značnými částkami peněz v hotovosti, které mohli investovat.

Seznámit se lze i se sociálními kontakty v raném novověku. Archivními prameny doložené půjčky mezi poddanými a jejich vrchnostmi, úředníky a zaměstnavateli (např. Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan vůči Vilému Vokovi z Rožmberka aj.), podnikání finančně zdatných rytířů (Adam Hrzán z Harasova, Bohuslav Malovec z Malovic), dokazují hierarchickou proměnlivost jednotlivých společenských vrstev a vzájemnou ekonomickou závislost. Paralela je zřejmá, neboť dluhy současné občanské společnosti mají, s dluhy kumulovanými v období renesance a baroka, jedno společné – končí bankrotem. 

PhDr. Jaroslav Čechura: Luxus na dluh? – Zadlužení české aristokracie v letech 1550 – 1650, ISBN 978-80-7601-783-2, 320 str., 1. vyd., Nakladatelství Vyšehrad ve společnosti Albatros Media a.s., Praha v roce 2023. 

Autor textu: Stanislav Vaněk

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
luxusobalka678457195.jpg 40.2 Kb

kulturní kalendář

Úterý 25. 4. 2023 od 17:00 hod. v knihovně beseda  Krkonoše, seznamte se! s autorkou Dankou Šárkovou

Sobota 6. 5. 2023 od 19:00 hod. v KD Jistebnice – májová veselice s Babouky

Neděle 14. 5. 2023 od 14:30 hod. Malé náměstí Jistebnice – „Kulturní hostina“ Venkovní představení, dílny, výstavy, kavárna, živá hudba, hra na knihovníka, večerní koncert Swing Bandu... a další. Pořádají Naplaveno a Město Jistebnice v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 

Sobota 20. 5. 2023 od 12:00 hod. Makov Požární soutěž v PS I. kolo

Sobota 10. 6. 2023 v 17 hod. Galerie U kostela – vernisáž výstavy Neveny Thielové a Jana Kunovského

Sobota 24. 6. 2023 od 14:00 hod. Padařov Vinaři

Středa 5. 7. 2023 Hasičská soutěž: O pohár SDH Smrkov

Pátek 21. 7. 2023 Galerie U kostela – vernisáž výstavy Lídy Dalíkové, průřez dílem včetně nových olejomaleb větších formátů + vzpomínka na tvorbu jejího tatínka Štěpána Nováka

Neděle 23. 7. 2023 – pouť Jistebnice

Golf Čertovo břemeno

7. – 10. 4. 2023 – velikonoční menu, vyzkoušení golfu pod vedením trenéra zdarma

Neděle 9. 4. 2023 do 16:00 hod. – dětské rybářské závody a pečení buřtů

19. – 21. 5. 2023 – chřestové menu, vyzkoušení golfu pod vedením trenéra zdarma

Vildův mlýn

Středa 3. 5. 2023 div. spolek Kašpar, hra Iluze

Úterý 27. 6. 2023 muzikál Jesus Christ Superstar v podání Táborského Superstar Bandu

Úterý 4. 7. 2023 hudební večer s muzikantem Jindrou Rybou

Úterý 18. 7. 2023 písecká skupina Jakofakt?

Úterý 1. 8. 2023 Swingový večer a tanec Lindy hop s taneční školou Budějcký Swing

Sobota 19. 8. 2023 Jonáš a tingl tangl div. spolek Kašpar

Neděle 20. 8. 2023 Slovácko sa nesúdí div. spolek Kašpar

Každé prázdninové úterý se ve Vildově Mlýně koná kulturní akce.

Bohoslužby o Velikonocích

Květná neděle 2. 4. 2023 – v 9.30 mše s žehnáním ratolestí, průvodem a pašijemi

Ve středu 5. 4. 2023 v Jistebnici mše sv. není.

Zelený čtvrtek 6. 4. 2023 v 19.00 mše na památku Večeře Páně

Velký pátek 7. 4. 2023 Jistebnice 9.00 – pašijová křížová cesta na „Majdalenku“ (zač. od Milevské ul.); Jistebnice 18.00 – Velkopáteční obřady (pašije, přímluvy, uctívání kříže)

Bílá sobota 8. 4. 2023 Jistebnice – kostel otevřen k bdění u Božího hrobu od 8.00 do 11.00, v 21.00 hod. – Vigilie Vzkříšení společně pro naše farnosti (slavnost světla, velikonoční svíce, čtení Písma, křestní bohoslužba a slavení eucharistie)

Velikonoční neděle 9. 4. 2023 Zmrtvýchvstání (Boží hod) – mše sv. v Jistebnici v 9.30, v Hodušíně v 15.00

Velikonoční pondělí 10. 4. 2023 mše v Jistebnici v 9.30 a v Novém Kostelci v 11.00

Římskokatolická farnost Jistebnice co nás dále čeká?

Sobota 22. 4. 2023 v Českých Budějovicích křesťanský festival UNITED CITY

Sobota 13. 5. 2023 ve Velešíně diecézní pouť dětí

Úterý 16. 5. 2023 pouť k sv. Janu Nepomuckému na Hůrce

Sobota 20. 5. 2023 farní zájezd na Vysočinu (Sopoty, Krucemburk, Zelená Hora, …)

Pátek 2. 6. 2023 noc kostelů a zahradní slavnost

Pátek 30. 6. 2023 táborák na faře v Jistebnici pro rodiny na závěr školního roku

14. 7. – 21. 7. 2023 tábor pro děti našich farností