Archiv
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Palackého, Náměstí

Č. j.: OBJI/515/2024


Veřejná výzva na pracovní místo
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení geodetických prací
Oznámení - záměr prodeje a darování pozemků k.ú. Orlov u Jistebnice k.ú. Vlásenice u Makova
ikona článkuOznámení o ukončení domapování BPEJ na parcelách KN č. 451/1, 453 a 459 v k. ú. Cunkov
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou na sil. č. II/123, II/122, III/1223, III/12128, III/12132 Jistebnice, Chlum, Starcova Lhota, Nadějkov, Petříkovice, Zvěstonín

Č. j.: OBJI/374/2024
Č. j.: METAB 13182/2024/OD/JKoc


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - místní komunikace v Jistebnici

Č. j.: OBJI/350/2024
Č. j.: METAB 12821/2024/OD/JKoc


Aukční vyhláška ÚZSVM - č. CTA/044A/2024

č. j. OBJI/325/2024


Návrh opatření obecné povahy-vlk-s.z. 13631-2024
Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Č. j.: OBJI/78/2024


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Drahnětická, Krátká

Č. j.: OBJI/63/2024


ikona článkuOznámení o konání 8. zasedání ZM Jistebnice 14.12. 2023
Návrh rozpočtu na rok 2024
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Ke Smolíku, Koželužská, Spojovací, V Lipkách, Zahradní, Lipová, Sadová - výstavba ČOV, etapa 8

Č. j.: OBJI/1306/2023
Č. j.: METAB 66876/2023/OD/JKoc
Spisová značka: S-META 66754/2023/JKoc


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Milevská

Č. j.: OBJI/1276/2023
Č. j.: METAB 66347/2023/OD/PJir
Spisová značka: S-META 65999/2023/PJir


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice - ul. Koželužská, Ke Smolíku, Zahradní, Spojovací, Úvozní, Žofín, Malé náměstí

Č. j.: OBJI/1188/2023
Č. j.: METAB 63024/2023/OD/JKoc
Spisová značka: S-META 62465/2023/JKoc


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - silnice č. II/122 obec Božejovice - nádraží, silnice č. III/1225

Č. j.: OBJI/1180/2023
Č. j.: METAB 60717/2023/OD/MVor
Spisová značka: S-META 60516/2023/MVor


Oznámení záměru - prodej pozemků v kú. Božejovice Cunkov a Orlov u Jistebnice
ikona článkuZáměr směny pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1571/3 v k.ú. Zvěstonín

OBJI/1059/2023


Oznámení záměru - prodej budovy a pozemku v k.ú. Božejovice pozemku v k.ú. Orlov u Jistebnice směna pozemků v k.ú. Svoříž_1
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou

OBJI/958/2023


Výběrové řízení na prodej pozemku KN parc. č. 774/6 v k.ú. Zvěstonín, obec Jistebnice

Č. j.: OBJI/946/2023


Oznámení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Makov u Jistebnice, v Makově
Oznámení záměru prodloužení koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku a zajištění jeho správy
Výběrové řízení na prodej pozemku KN parc. č. 774/6 v k.ú. Zvěstonín, obec Jistebnice

Č. j.: OBJI/825/2023


Dražební vyhláška - podíl 1/2 na pozemku parc. č. 1034/54, Jistebnice

Č. j.: 61023
Č. j.: OBJI/804/2023


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Jistebnice

Č. j.: OBJI/792/2023
Č. j.: METAB 41003/2023/OD/JKoc


Opatření obecné povahy č. 1/2023 (návrh) - udělení výjimky k lovu mníka jednovousého a jelce jesena

Č. j.: KUJCK 82113/2023
Č. j.: OBJI/785/2023


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Ladislav Vocílka - ulice Vyšehrádek před domem č.p. 128, Jistebnice

Č. j.: OBJI/757/2023
Č. j.: METAB 38083/2023/OD/JKoc


Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - ul. Kostelní před č.p. 97, Jistebnice

Č. j.: METAB 35105/2023/OD/JKoc
Č. j.: OBJI/710/2023


ikona článkuOZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 15.6. 2023 v Jistebnici
Výběrové řízení na prodej pozemku KN p.č. 774/6 k.ú. Zvěstonín

č. j. OBJI/680/2023


Oznámení záměru prodeje pozemků k.ú. Jistebnice
Zaverecny_ucet_2022-12 DSO Čertovo břemeno
Aukční vyhláška ÚZSVM

č. CTA/098A/2023
č. j. OBJI/610/2023


Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor Jistebnice
Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 - Město Jistebnice
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Č. j.: OBJI/535/2023
Č. j.: OO-5/2020-308


Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2023

Č. j.: OBJI/508/2023
Č. j.: 920247/23/2200-11530-303422


Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Hrnčířská, Malé náměstí - Jistebnice

Č. j.: OBJI/514/2023
Č. j.: METAB 25031/2023/OD/JKoc


Oznámení záměru darování pozemku k.ú. Jistebnice
Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu - Božejovice

Č. j.: OBJI/477/2023
Č. j.: METAB 15509/2023/OD/EChal


Neformální výzva - M. Kubišta

Č. j.: OBJI/431/2023


Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu - Makov

Č. j.: OBJI/462/2023
Č. j.: METAB 21561/2023/OD/ONov


Aukční vyhláška ÚZSVM

č. CTA/061A/2023


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Č. j.: OBJI/426/2023
Č. j.: RO-15/2023-308


Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita

Č. j. MZE-59640/2022-16212


ikona článkuOznámení o konání 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

15. září 2022 od 10 hodin - Krajský úřad Jihočeského kraje


ikona článkuVeřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách

V k.ú. Božejovice, Drahnětice, Svoříž


Oznámení - vyhlášení obnova katastrálního operátu v k.ú. Makov u Jistebnice
usnesení - Exekutorský úřad Klatovy
Navrh-zaverecneho-uctu-DSO-2020
veřejná vyhláška - veřejné vystavení návrhu územního plánu Jistebnice
veřejná vyhláška finanční úřad
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 29.4.2021 v KD Padařov
oznámení zámeru směn pozemků chlum u jistebnice
dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Jistebnice
RO č.3 RM
oznámení o vyhlášení konkursního řízení řediltele/ky ZŠ a MŠ Jistebnice
vyzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - vlastníkům nemovitostí
Oznameni o VR CTA-056-2021 v k.ú. Zvěstonín
oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Vlásenice u Makova
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 18.2.2021 v KD Jistebnice
oznámení záměru prodeje pozemků v k.ú. Jistebnice a Padařov
RO č. 12
RO č. 13
RO č. 10
RO č. 11
OZNÁMENÍ - zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 17.12.2020 v KD Jistebnice
Navrh_rozpoctu_DSO čertovo břemeno 2020
Navrh_strednedobeho_vyhledu_čertovo břemeno 2021-2023
oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapování (k.ú. Makov u Jistebnice)
výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
Příloha návrhu rozpočtu
Rozpočet-2021 Návrh
záměr města Jistebnice - směna pozemků v k.ú. Chlum u Jistebnice
MěÚ Jistebnice - Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku
2. zasedání Zastupitelstva Jč kraje 3.12. 2020
Dražební vyhláška o konání veřejné dražby (k.ú. Cunkov)
Oznámení o svozu komunálního odpadu a provozní době skládky a sběrného dvora v Jistebnici (listopad 2020)
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou (z důvodu montáže trafostanice v Drahněticích)
Městský úřad Tábor -Odbor ŽP- Rozhodnutí - Společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, k.ú. Vratišov
Městský úřad Tábor -Odbor ŽP- Rozhodnutí - Společné povolení a povolení nakládání s vodami veřejnou vyhláškou
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 3. 11. 2020
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - rozhodnutí - společné povolení - ČOV - Čistírna odpadních vod pro areál firmy RM Chemiclas, s.r.o.
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - rozhodnutí - společné povolení - ČOV - Čistírna odpadních vod pro areál firmy RM Chemiclas, s.r.o. - příloha
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - rozhodnutí - společné povolení (U+S)+N - studna, ČOV- Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku p.č. 789/3 v k.ú. Božejovice
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - rozhodnutí - společné povolení (U+S)+N - studna, ČOV- Vrtaná studna, vodovod a připojení NN na pozemku p.č. 789/3 v k.ú. Božejovice - příloha
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou ( 2 x - Jistebnice)
Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška
ÚZSVM - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci - Výzva
Záměr města Jistebnice - pronájem pozemků v k.ú. Jistebnice
RO č.8
Nařízení KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3 / 2020
RO č. 9
29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 9. 2020
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků v k.ú. Padařov, v Padařově
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu veř. vyhláškou
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 10. 9. 2020.
RO č. 7
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - návrh opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou, ul. Koželužská, Jistebnice
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - návrh opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou, ul. Zahradní a Ke Smolíku, Jistebnice
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou (Božejovice, Drahnětice)
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou (Hůrka, Makov, Vlásenice)
OZNÁMENÍ - Zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 27.08. 2020 v KD Orlov
OZNÁMENÍ - Zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 27.08. 2020 v KD Orlov
Výzva k odstranění autovraku- p. R. Koller
Výzva k odstranění autovraku- p. R. Koller
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. a 3. října 2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - Uzavírka na silnici II / 123 mezi Zvěstonín - Jistebnice
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - Uzavírka na silnici II / 123 mezi Zvěstonín - Jistebnice příloha
ÚZSVM - Oznámeni o VR CTA-098-2020
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou Jistebnice, Zvěstonín - 2x
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů
Mimořádné opatření KHS Jčk č.1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 o místním poplatku z pobytu
Havarijně uzavřený železniční přejezd P6248 – Božejovice – na sil. II/122 od 29.7.2020 od 8:00 hod. Předpokládaný konec opravy je 6.8.2020 v 10:00 hod.
Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ k.ú. Jistebnice, parcela KN 1000 / 19
OZNÁMENÍ ZZM (12) 28.07. 2020
Záměr města Jistebnice - prodej pozemku v k.ú. Božejovice, v Božejovicích
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (ul. Náměstí, Hrnčířská, Malé Náměstí, Sedlecká v Jistebnici)
Návrh vymezení zastavěného území Jistebnice - grafická část
Návrh vymezení zastavěného území Jistebnice - textová část
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání návrhu vymezení zastavěného území Jistebnice
RO č. 6
RO č. 6
Záměr města Jistebnice - podej pozemku v k.ú. Zvěstonín
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a zahájení vodoprávního řízení o povolení nakládání s vodami - veřejná vyhláška - Jistebnice - kanalizace a ČOV
MěÚ Tábor, Odbor ŽP příloha k oznámení (1)
OZNÁMENÍ o konání 11. zasedání ZM Jistebnice 25.06. 2020
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ( v Jistebnici 26.7. 2020)
Město Jistebnice - návrh závěrečného účtu za rok 2019 + přílohy
Záměr města Jistebnice - prodej pozemku v k.ú. Jistebnice a prodej bytu v Jistebnici
Záměr města Jistebnice - pronájem pozemků v k.ú. Jistebnice
MěÚ Tábor Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou - Božejovice
MěÚ Tábor - Odbor ŽP - Vyrozumění o podaném odvolání
RO č. 5
RO č. 5
Oznámení o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 28.5. 2020
Nařízení hejtmanky Jč kraje č. 15 / 2020
Pokyn hejtmanky Jč kraje č. 31
Přílohy usnesení vlády č. 537 ze dne 11. května 2020
Úřední hodiny Městského úřadu Jistebnice od 20.05. 2020
Oznámení - 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21.5. 2020
RO č. 4
RO č. 4
DSO Mikroregion Venkov - Návrh závěrečného účtu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 provozované společností Čevak a.s.
MěÚ Tábor, Odbor dopravy, OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmanky Jč kraje o ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
Ministerstvo zemědělství ČR - Veřejná vyhláška -OOP
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (ul. Sedlecká v Jistebnici)
E.ON Zrušení oznámení
Nařízení č. 1 hejtmanky JČ kraje
Záměr města Jistebnice - podej pozemku v k.ú. Zvěstonín
E.ON Zrušení oznámení
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
RO č. 2
OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2020 o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2020 o místním poplatku ze vstupného
ÚZSVM - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
Státní pozemkový úřad - OZNÁMENÍ o ukončení aktualizace BPEJ (pro k.ú. Zvěstonín, k.ú. Svoříž a k.ú. Pohoří u Jistebnice)
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Orlov u Jistebnice, pronájmu nemovitosti v Jistebnici a darovat část pozemku v k.ú. Jistebnice
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Orlov u Jistebnice, pronájmu nemovitosti v Jistebnici a darovat část pozemku v k.ú. Jistebnice
OZNÁMENÍ - Zasedání ZM Jistebnice 20.02. 2020
26. zasedání Zastupilelstva Jč kraje - 20.2. 2020
Exekutorský úřad Praha 10 - Usnesení o nařízení elektronické dražby
Stanovení místní úpravy provozu - k.ú. Makov u Jistebnice
Stanovení místní úpravy provozu - k.ú. Makov u Jistebnice - situace DIO
Záměr města Jistebnice - směna pozemků v k.ú. Chlum u Jistebnice
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. - nabídka spolupráce
Finanční úřad pro Jč kraj - informace o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí
OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním (k.ú. Vlásenice u Makova)
Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí
Státní pozemkový úřad - OZNÁMENÍ (pro k.ú. Zvěstonín, k.ú. Svoříž a k.ú. Pohoří u Jistebnice)
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - Rozhodnutí, schválení havarijního plánu, Chlum 19
RO č. 19
OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Jistebnice
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného
OZV č. 6/2019 o úhradě vodného ve dvousložkové formě
RO č. 17
RO č. 18
MZe - příloha č.1 k OOP
MZe - Veřejná vyhláška - OOP
Úřad práce ČR - projekt Se sousedy II - informační schůzka v Jistebnici 16.01. 2020
DSO Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2020
Oznámení o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 12.12. 2019
Jč kraj - 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
RO č. 16
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - Návrh OOP - Stranovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
KÚ Jč kraj - A) Návrh změny OOP-bobr-úřední deska-s.z. 130079-2019
KÚ Jč kraj - B) Návrh změny opatření obecné povahy-bobr-dálkový přístup-s.z. 130079-2019
E.ON - sdělení k akci Vlásenice - Oudiny
Návrh rozpočtu na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 - příloha
DSO Mikroregion VENKOV - Návrh rozpočtu na rok 2020
RO č. 15
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků v k.ú. Pohoří a k.ú. Zvěstonín
E.ON - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
OZNÁMENÍ zasedání ZM Jistebnice (07) 07.11. 2019
RO č. 13
RO č. 14
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31. 10. 2019
RO č. 12
ÚZSVM - Dražební vyhláška, k.ú. Bežerovice
MěÚ Jistebnice - Veřejná vyhláška - Návrh zadání územního plánu Jistebnice
Návrh zadání územního plánu Jistebnice
Krajský úřad Jč kraj - veřejná vyhláška
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků v k.ú. Božejovice a Vlásenice u Makova
Jihočeský kraj - pomoc vlastníkům lesa - sázen
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu (OOP) Vlásenice, část Oudiny
Jč kraj - 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
ÚZSVM - Jistebnice
ÚZSVM - výzva
ÚZSVM -Informace pro veřejnost
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků Jistebnice
RO č. 11
Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Jistebnice 12.09. 2019
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků v k.ú. Jistebnice a v k.ú. Pohoří u Jistebnice
Záměr prodeje bytu č. 252/2, Nad Hřištěm 252, 391 33 Jistebnice
Velitelství vzdušných sil - informace o konání vojenského cvičení AMPLE STRIKE 2019 (29.8. -20.9. 2019)
RO č. 10
Záměr města Jistebnice - prodej částí pozemků v k.ú. Orlov u Jistebnice a Makov u Jistebnice
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
MěÚ Tábor, Odbor ŽP - OZNÁMENÍ
ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí -pozemek ve Vlásenici
RO č. 9
Exekutorský úřad Praha 3 - Opakovaná dražební vyhláška (nemovitosti v k.ú. Božejovice)
Město Jistebnice - závěrečný účet za rok 2018 schválený
Záměr města Jistebnice - prodloužení koncesní smlouvy s fy ČEVAK a.s., prodej částí pozemků v k.ú. Orlov u Jistebnice
RO č. 8
RO č. 7
Oznámení o konání 5. zasedání ZM Jistebnice 27. června 2019 v KD Božejovice
RO č. 6
Nařízení města Tábora č. 05 - 2019 (zpracování LHO)
Město Jistebnice - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Město Jistebnice - Návrh závěrečného účtu za rok 2018 v užším rozsahu
MěÚ Tábor , Odbor dopravy - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou (pouť v Jistebnici)
Záměr města Jistebnice - směna pozemků v k.ú. Orlov u Jistebnice
RO č. 5
Exekutorský úřad Praha 10 - Dražební vyhláška
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška
DSO Společenství obcí Čertovo břemeno návrh stř. výhledu 2020-2022
Záměr města Jistebnice - prodej části pozemku v k.ú. Cunkov
RO č. 4
Zpráva z přezkoumání DSO - Společenství obcí Čertovo břemeno
Společenství obcí Čertovo břemeno - návrh záv. účtu
MěÚ Tábor - Veřejná vyhláška - OOP (Vlásenický potok)
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 23.5. 2019
RO č. 3
Záměr města Jistebnice - prodej, směna pozemků
Zveřejnění informace o době a místě konání voleb do EP - město Jistebnice
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 provozované fy ČEVAK
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018 provozované městem Jistebnice
Finanční úřad pro Jč kraj - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu (Padařov)
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou (Svoříž)
Volby do EP - poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků [PDF, 78 kB]
Oznámení o konání 4. zasedání ZM Jistebnice 11.04. 2019
RO. č. 2
20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků k.ú. Plechov, směna pozemků k.ú. Jistebnice, pronájem KD Jistebnice
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků, přičlenění pozemků k hon. společenstvu
Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Svoříž, Zvěstonín, Pohoří u Jistebnice
ÚZSVM - Informace pro veřejnost
ÚZSVM - seznam pozemků NIV Jistebnice
ÚZSVM - výzva
Město Jistebnice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Ministerstvo životního prostředí - Veřejná vyhláška + návrh opatření obecné povahy (kormorán velký)
RO č. 1
Záměr města Jistebnice - pronájem pozemků v Jistebnici
MěÚ Tábor, Odbor dopravy - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou
Oznámení o konání 3. zasedání ZM Jistebnice 21.2. 2019
19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Státní statek Jeneč - nabídka nemov. majetku
Záměr města Jistebnice - prodej pozemků p.č. 1014 / 6, 1014 / 7- k.ú. Jistebnice
MěÚ Tábor, odbor dopravy - stanovení místní úpravy provozu veř. vyhláškou (Cunkov)
MěÚ Tábor, odbor dopravy - stanovení místní úpravy provozu veř. vyhláškou (Ounuz)
Státní pozemkový úřad - Oznámení
RO č. 22
Archiv - archiv změn