Stavební úřad
Oznámení zahájení řízení přípojka Nešetřil Jistebnice

OBJI/324/2024-2


prodloužení platnosti stavebního povolení veřejnou vyhláškou

účelové komunikace k.ú. Božejovice
METAB 54245/2023/OD/ONov
OBJI/1064/2023


zahájení řízení Golf Čertovo břemeno, s.r.o. přemístění jamek
ikona článkuzahájení řízení
ikona článkuoznámení zahájení územního řízení
oznámení zahájení řízení Cunkov
Oznámení zahájení územního řízení
oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

OBJI/614/2023-4
přístavba a stavební úpravy stávající stavby


společné povolení a povolení nakládání s vodami

OBJI/1230/2022
METAB 66315/2022/OŽP/LPek


Oznámení pokračování řízení rybník Ježek

OBJI/1024/2022
METAB 54006/2022/OŽP/LPek


ikona článkuOznámení zahájení řízení Cunkov
Zahájení řízení Farmtec, stav.úpravy skladu
pokračování řízení cesta ke škole, Jistebnice
Společné rozhodnutí - OVM Pellet

OBJI/355/2022-4


ikona článkuOznámení zahájení řízení - ČOV Božejovice

OBJI/591/2022, METAB 30868/2022/OŽP/JJah


ikona článkuZahájení řízení Kabelizace NN, Jistebnice, Milevská, OBJI/483/2022-2
Oznámení zahájení řízení

EG.D, a.s. - kabelizace NN Jistebnice Třešňová


Zahájení řízení OVM Pellet

OBJI/355/2022-2


Společné rozhodnutí ZD Skalka

OBJI/131/2022-4


Oznámení zahájení řízení vrtaná studna Jistebnice

METAB 11698/2022/OŽP/LPek
OBJI/243/2022


ÚR rozšíření skládky Jistebnice

OBJI/1626/2021-4


ikona článkustudna Orlov - společné povolení

OBJI/1495/2021


Stavební povolení účelové komunikace Božejovice

OBJI/927/2021
METAB 42643/2021/OD/IKve


oznámení o ukončení aktualizace BPEJ Chlum u Jistebnice, Cunkov, Plechov
zahájení společného řízení RD Jistebnice

OBJI/1355/2020-2


oznámení zahájení společného řízení RD Jistebnice

OBJI/1326/2020


zahájení společného řízení RD Léblovi

OBJI/1309/2020-2


zahájení územního řízení Chlum

OBJI/1211/2020-2


zahájení řízení RD Jistebnice Vavřina

OBJI/1230/2020-2


Ú+S RD Padařov

OBJI/935/2020-4


Zahájení řízení RD Jistebnice Křen

OBJI/1223/2020-2


Ozn. pokračování řízení Hlavničkovi studna

OBJI/1183/2020


Rozhodnutí zamítnutí odvolání

OBJI/1056/2020


Územní rozhodnutí Cetin Jistebnice

OBJI/879/2020-4


Ozn. zahájení řízení studna Nehonín

OBJI/1090/2020


Ozn.zahájení řízení E.ON Vlásenice Severová

OBJI/1045/2020-2


Společné rozhodnutí sběrný dvůr

OBJI/798/2020-4


ÚR E.On Golf

OBJI/886/2020-4


Studna Nehonín

OBJI/1074/2020


Ústní jednání studna Nehonín

OBJI/980/2020


Zahájení řízení RD Padařov

OBJI/935/2020-2


ÚR E.ON kabel NN Padařov

OBJI/762/2020-2


Zahájení řízení CETIN Žofín

OBJI/879/2020-2


Zahájení řízení E.ON golf

OBJI/886/2020-2


Zahájení řízení studna Orlov

OBJI/893/2020
METAB 41395/2020/OŽP/PŠpu


Zahájení řízení sběrný dvůr Jistebnice

OBJI/798/2020-2


Oznámení zahájení řízení Padařov kabel NN

OBJI/762/2020-2


Územní rozhodnutí RD Padařov

OBJI/506/2020


Územní rozhodnutí Cetin Orlov

OBJI/489/2020-4


Povolení studna a vodovod Orlov

METAB 34620/2020/OŽP PŠpu


Nařízení ústního jednání studna Nehonín

OBJI/744/2020


Oznámení studna Padařov

OBJI/632/2020


Vyrozumění o podaném odvolání

OBJI/616/2020


Zahájení řízení RD Padařov

OBJI/506/2020-2


Zahájení řízení E.ON Orlov

OBJI/489/2020-2


ÚR CETIN Orlov

OBJI/268/2020-4


Zahájení řízení CETIN Orlov

OBJI/268/2020-2


Společné rozhodnutí RD Chlum

OBJI/1771/2019-4


Výzva a usnesení Bastl ČOV

OBJI/286/2020
METAB 12195/2020/OŽP/JJah


Zahájení řízení - studna Nehonín

METAB 10919/2020/OŽP/LPe


Společné povolení a povolení s nakládání s vodami

METAB 10228/2020/OŽP/VFiř


Seznámení s podklady studna Ounuz

METAB 7707/2020/OŽP/PŠpu


Zahájení vodoprávního řízení

METAB 3004/2020/OŽP/VFiř


Zahájení řízení RD Chlum

OBJI/1771/2019-2


ÚR studna a čov Padařov

OBJI/1510/2019-4


Společné rozhodnutí RD Jistebnice

OBJI/1293/2019-4


Ú+S rozhodnutí bytový dům Jistebnice

OBJI/1241/2019-4


Zahájení řízení čov a studna Padařov

OBJI/1510/2019-2


ÚR studna, vodovod a čov Vlásenice

OBJI/988/2019-4


Ú+S RD Jistebnice

OBJI/989/2019-4


Zahájení řízení RD Jistebnice

OBJI/1293/2019-2


Oznámení zahájení řízení

OBJI/1241/2019-2


Územní rozhodnutí RD Zvěstonín

OBJI/831/2019-4


Zahájení řízení čov a studna Vlásenice

OBJI/988/2019-2


Zahájení řízení RD Jistebnice

OBJI/989/2019-2


ÚR studna a vodovod Javoří

OBJI/750/2019-4


Oznámení zahájení řízení RD Zvěstonín

OBJI/831/2019


ÚR kabel NN Jistebnice

OBJI/631/2019


Zahájení řízení studna Javoří

OBJI/750/2019-2


Dodatečné povolení stavby

OBJI/1119/2018-4


Zahájení řízení E.ON kabel NN Jistebnice

OBJI/631/2019-2


Ú+S rozhodnutí OVM Pellet

OBJI/348/2019-4


Ú+S RD Nehonín

OBJI/177/2019-4


ÚR studna a vodovod Nehonín

OBJI/178/2019-4


ÚR kabel NN Padařov

OBJI/150/2019-4


Ú+S RD Vlásenice

OBJI/125/2019-4


ÚR RD Jistebnice

OBJI/97/2019-4


Zahájení řízení OVM PELLET

OBJI/348/2019-2


ÚR RD Hůrka

OBJI/125/2019


ÚR studna a vodovod Hůrka

OBJI/97/2019-4


Zahájení řízení Ounuz

OBJI/1119/2018-3


ÚR RD Padařov

OBJI/13/2019-4


Územní rozhodnutí studna Kaplice

OBJI/1/2019-4


Zahájení řízení novostavba RD Nehonín

OBJI/177/2019-2


Zahájení řízení studna Nehonín

OBJI/178/2019-2


Územní rozhodnutí Oudiny E.ON

OBJI/1789/2018-4


Územní rozhodnutí studna Padařov

OBJI/1807/2018-4


Zahájení řízení Padařov kabel NN

OBJI/150/2019-2


Studna a vodovod Božejovice

OBJI/1769/2018-4


Zahájení řízení RD Vlásenice

OBJI/125/2019-2


Zahájení řízení RD Jistebnice

OBJI/114/2018-2


Zahájení řízení RD Hůrka
Zahájení řízení studna a vodovod Hůrka

OBJI/97/2019-2


Zahájení řízení o prodloužení platnosti

OBJI/96/2019-2


Zahájení územního řízení

OBJI/13/2019-2


Zahájení řízení studna a vodovod Kaplice

OBJI/1/2018-2


ÚR sklad Jistebnice

OBJI/1499/2018-4


ÚR RD Jistebnice

OBJI/1461/2018-4


Stavební úřad - archiv změn