Skládka TKO Hranice, Jistebnice
Ceník - Sběrný dvůr Jistebnice (separovaný odpad)

platný od 1.6.2022


Ceník odpadů - Skládka TKO Jistebnice Hranice

platný od 1.1.2022


Provozní doba skládky Jistebnice

provozní doba